Vilkår og betingelser

Når du benytter våre nettsider som uregistrert bruker, så lagrer vi ingen informasjon på nåværende tidspunkt. Unntaket er hvis du ønsker å registrere en bruker på våre nettsider. Da vil vi lagre den informasjonen du tilbyr oss, men vil slette din bruker hvis du ønsker det ved at du informerer oss om ditt ønske via kontaktskjemaet. Vi har et cookie-varsel på nettsiden da vi sannsynligvis vil benytte lagring av informasjon for å forenkle bruken i fremtiden, men per i dag benytter vi oss ikke av cookie-informasjon. Foreløpig benytter vi et WordPress-tema som grunnlag for nettsiden, og cookie-bruk hos oss vil til en hver tid være knyttet til cookie-bruk hos WordPress.

Når du benytter våre nettsider, så har vi ingen ansvar i forhold til nettbutikkene det linkes til. Vi tilbyr linken, men nettbutikken selv vil stå ansvarlig for alt du finner på deres nettsider, inkludert behandling av betalingsløsninger.

For nettbutikker og bedrifter

Det er gratis å være en del av vår løsning, men for en garantert plassering, vil en kostnad bli tilknyttet. Ta kontakt om dette er ønskelig. Når du benytter deg av vårt gratis-tilbud, vil du til en hver tid være forbeholdt vårt ønske i forhold til plassering i løsningen vår og hvilke bilder vi benytter oss av. Ingen garanti følger en gratis link på vår sim-shopping-løsning,

Hvis du ønsker andre bilder knyttet til deres butikk, så ta kontakt. Vi ønsker at dere blir presentert slik dere ønsker, men legger inn nettbutikker kontinuerlig i henhold til våre ønsker og ønskene til våre brukere. Hvis du ikke ønsker å være representert på løsningen vår, så gi oss beskjed, og du blir tatt bort så raskt som mulig. Hvis bilder er beskyttet av opphavsrett, så vil vi umiddelbart ta disse bort så snart vi blir gjort oppmerksom på dette. Dette er i utgangspunktet en gratis løsning, og vi håper nettbutikker og bedrifter kontakter oss med eventuelle ønsker om endringer slik at dere blir presentert slik dere ønsker.